Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Šance pro budovy pořádá závěrečnou konferenci projektu Adaptace budov na změnu klimatu

Změna klimatu významně ovlivní život lidí i ve střední Evropě a české budovy nejsou na jejíprojevy připraveny. Budovy adaptované na změnu klimatu jsou výhodné pro vlastníky auživatele budov díky nižším provozním nákladům, vyšší produktivitě práce a nižší nemocnosti.Pro stát je přínosem podpora stavebnictví jako oboru s vysokým příspěvkem k ekonomickémurůstu a místní zaměstnanosti. Budovy adaptované na změnu klimatu jsou také energetickyúsporné, dochází tedy ke snížení plateb za energie a zvýšení energetické bezpečnosti. Konference shrne hlavní výstupy projektu, představí výzvy úspěšné implementace navrhovaných opatření a nabídne diskuzi nad jejich možným řešením.

Místo: Žižkovská věž, Praha 3

Termín: 14. prosince 2016 od 12:45

Program:

12:45 Registrace účastníků

13:00 Přivítání účastníků a cíl konference Petr Holub, ředitel Šance pro budovy

13:10 Úvodní slovo, velvyslankyně Norska Její excelence Siri Ellen Sletner

13:20 Přístup resortu životního prostředí k podpoře adaptace budov, Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí

Blok 1: Jak dopadnou změny klimatu na budovy a co s tím

13:30 Očekávané projevy změny klimatu a vliv na budovy v České republiceKlára Sutlovičová, Glopolis

13:45 Návrh stavebně-technických opatření pro adaptaci budov, Michal Čejka, Šance pro budovy

14:00 Scénáře renovace budov, vč. jejich adaptaceTomáš Trubačík, Šance pro budovy

14:15 Diskuze

14:45 – 15:00 přestávka na kávuBlok 2: Náklady a přínosy adaptace budov

15:00 Ekonomické zhodnocení scénářůMiroslav Zámečník, ekonom

15:15 The effects of rising temperatures on health and productivityKiel Institute for the World Economy (pozváni)

15:30 Quality building renovations: Mitigation and adaptation goes hand in handRenee Bruel, European Climate Foundation

15:45 Diskuze

Blok 3: Politická, legislativní a ekonomická řešení

16:15 Strategie adaptace budov na změny klimatu– hlavní doporučení v politické, legislativní a ekonomické oblasti, Petr Holub, Šance pro budovy

16:30 Národní akční plán pro přizpůsobení se změně klimatu – role budov, Jakub Horecký, Ministerstvo životního prostředí (pozván)

16:45 Dikuze

17:15 Závěr konference

Anglicky přednesené příspěvky nebudou tlumočeny.

Po skončení konference si vás dovolujeme pozvat k občerstvení a pokračování v neformálnídebatě v observatoři 93 metrů nad zemí na Žižkovské věži. Svou účast prosím potvrďte do 9. prosince na email tereza.libova@sanceprobudovy.cz.

Prosím uveďte, zda se zúčastníte i večerní části.

Konference se koná v rámci projektu Národní strategie adaptace budov na změnu klimatupodpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt