Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Zástupci Šance pro budovy se zúčastnili letní školy o energetických úsporách

Ve dnech 21. – 26. srpna 2016 se tři zástupci aliance Šance pro budovy v kalifornském Pacific Grove zúčastnili letní školy 2016 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings s podtitulem From Components to Systems, From Buildings to Communities.

Celé konference se účastnila více než tisícovka odborníků napříč celým spektrem sektoru energetiky budov a šetrné výstavby. Široké zaměření konference a velké množství paralelních sekcí a panelů nám umožňovalo vybírat si pro nás zajímavá témata tak, abychom tamní praxi mohli porovnat s naší a co nejvíce zkušeností pak mohli zpětně využít. 

Zkušenosti a postřehy:

 • Většina amerických států má zavedeny energetické standardy v oblasti budov. Ty se liší stát od státu a federální regulace chybí.
 • V nerezidenčním sektoru zejména v oblasti kancelářských budov je v USA populární celková environmentální certifikace budov Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), ta je stejná v různých státech a z USA se rozšířila i do světa (včetně ČR).
 • Principiálně podobný systém, kdy budova získává body v různých kategoriích, funguje i u rezidenčního sektoru. Zde je povinností splnit určitý minimální počet bodů pro povolení výstavby – tento systém umožňuje volit mezi různými typy opatření, nicméně několik zdrojů uvedlo, že získat minimum bodů není problém a proto se kvalita výstavby tímto systémem výrazně nezlepšila.
 • I přes rozdílný styl zejména rezidenční výstavby jsou programy na podporu energetické efektivity podobné evropským.
 • Americké programy zaměřené na budovy jsou oproti evropským mnohem více orientovány na spotřebiče (appliances) a jejich výměnu za efektivnější (šetrnější) a podporu instalací obnovitelných zdrojů. Programy na celkové renovace a tedy zásahy do obálky budovy jsou díky americkému stylu výstavby spíše ojedinělé - montované dřevostavby se projektují s životností na asi 40 let a mnohem častější je v rámci renovací stržení stávající budovy a výstavba nové. I v oblasti nerezidenčních budov se nicméně překvapivě málo pracuje s obálkami budov.
 • Z těchto důvodů jsou dosahované úspory v amerických programech obecně nižší, kdy za úspěch jsou považovány úspory 10-15%. Využívání obnovitelných zdrojů se naopak jevilo populární a to zvláště v navštívené Kalifornii, která je v dané oblasti považována za progresivní stát. Obdobně byly pro Kalifornii tématem i systémy šetření s vodou a efektivního chlazení budov, což je způsobeno zejména tamním klimatem.
 • Řada programů úspor energie je realizována skrze utility (energetické společnosti), které mají povinnost každý rok uspořit předem vyjednané množství energie. To je dohodnuto v rámci veřejných konzultací mezi regulátorem, utilitou a dalšími stakeholdery a v námi zjištěných případech odpovídalo přibližně 1,5 % objemu ročního prodeje. Jedná se tak o obdobu evropského systému povinných úspor (Energy Efficiency Obligation). Utility mohou (a činí tak) náklady promítnout do ceny energií.
 • Veřejné konzultace k nastavení cílů mají (minimálně v Kalifornii) skutečně veřejný charakter s širokým zastoupením stakeholderů různých úrovní. Zvolený cíl má tak širokou (politickou) podporu, a byť je často ambiciózní, je i reálně dosažitelný.
 • Většina programů nedosahuje národní úrovně, ale je zaměřena spíše místně – na úrovni okresů (county) a jednotlivých municipalit. Řada programů je specificky zaměřena na nízkopříjmovou populaci a boj s energetickou chudobou. Výrazně je akcentována komunita.
 • Vedle dotačních programů je v USA díky tamnímu daňovému systému řada podpor pro vyšší efektivitu i využívání obnovitelných zdrojů navázána na daňové zvýhodnění energeticky úsporných nemovitostí skrze snížené sazby a různé daňové odečty a bonusy.

Účast na konferenci nám umožnila načerpat inspiraci předně v oblasti nastavování politických cílů, kdy se stakehodery široce konzultované cíle znamenají obecně vysokou podporu. V oblasti technických standardů a norem nelze americký a evropský (český) systém příliš dobře srovnávat díky zřejmým odlišnostem. Principem nicméně oba systémy směřují k přísnějším pravidlům zejména pro novou výstavbu. Sdílení zkušeností napříč obory, které konference nabídla, je pak vhodnou inspirací pro český i středoevropský region, kterou se budeme snažit naplňovat při sestavování programu vlastní konference typu C4E Forum, kterou připravujeme společně s European Climate Foundation a kam opět plánujeme pozvat odborníky napříč obory a institucemi.

Některé z příkladů energetické politiky:

Stát New York a cíle do roku 2030 (https://energyplan.ny.gov/):

 • 40% snížení emisí oproti roku 1990 (o 80 % v roce 2050)
 • 50% podíl OZE na výrobě elektřiny
 • 23% snížení spotřeby energie v budovách oproti úrovni roku 2012

Stát Kalifornie a zákon SB350 (http://www.energy.ca.gov/sb350/):

 • Přijmout opatření v oblasti zvyšování efektivity a snižování spotřeby energie aby se do roku 2030 zdvojnásobily úspory energie – celkové i v budovách.
 • 50% elektřiny z OZE do roku 2030

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt