Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Jaký byl seminář o financování úsporných budov

V zaplněném sále Evropského domu se na semináři, který pořádala iniciativa Šance pro budovy, sešli zástupci státní správy, stavebního byznysu, bankovního sektoru, odborné obce i médií. Diskutovalo se na téma ekonomické návratnosti úsporných opatření v budovách, o možnostech financování energeticky úsporných budov a rekonstrukcí a efektivních finančních nástrojích na jejich podporu. Prezentace řečníků a fotky z akce naleznete zde.

Největší problémem, který nyní Česká republika řeší, je otázka, jak získat potřebné množství financí, kterými by energeticky úspornou výstavbu i rekonstrukce pomohla vlastníkům či investorům financovat. Aktuálně se nabízí možnost financování z výnosů z aukcí s emisními povolenkami. Vláda však minulý týden deklarovala, že výnosy z povolenek musí jít nejprve do státního rozpočtu. To se ale neshoduje s původními požadavky Ministerstva životního prostředí, které prosazovalo, aby šly tyto prostředky přímo do podpory energeticky úsporných opatření v budovách.

Zástupce ministerstva, Pavel Zámyslický, nicméně citoval ministra financí Miroslava Kalouska, který výslovně uvedl, že i tak musí jít do ekologických projektů 50 % z těchto výnosů a to například přes Fond životního prostředí, který patří pod Ministerstvo životního prostředí. Jinými slovy majitelé nemovitostí ani investoři by o tyto prostředky do úsporných opatření nemuseli přijít. Zda ale nakonec skutečně nový podpůrný program pro úsporná opatření v budovách vznikne a kolik prostředků by do něj mělo fakticky jít, zůstává nadále velkou neznámou.

Menší, ale v tuto chvíli jistější finance, by měly být k dispozici z fondů EU. Jiří Koliba ze Státního fondu rozvoje bydlení popsal nový finanční nástroj Jessica, který bude poskytovat technickou asistenci i plány na program, který naváže na již realizovaný program Panel. Pilotní projekt, který by měl mít už v roce 2013 k dispozici 600 milionů korun, je určen hlavně městům s integrovaným plánem rozvoje. Z evropských fondů lze ale čekat i podporu pro oblast bydlení, která se má stát prioritou České republiky v programovacím období 2014 +. Státní fond rozvoje bydlení nyní pracuje na tom, aby mohl od tohoto roku poskytovat na energeticky úsporná opatření v bytových domech ročně kolem dvou miliard korun. Peníze by nebyly k dispozici jako dotace, ale ve formě nízkoúročených, dlouhodobých úvěrů.

Tyto finanční nástroje  nezatěžují státní rozpočet a přitom motivují vlastníky k investicím. Investice do energeticky úsporných domů dlouhodobě a velice úspěšně podporuje německá státní banka KfW – jedna z největších institucí tohoto typu na světě. Exkluzivním zahraničním hostem semináře byla viceprezidentka této banky Gudrun Gumb, která popsala fungování a vyčíslené dopady finančních programů podporujících energeticky úsporné budovy v Německu.  Celkově tam od roku 2006 přinesly až 200 tisíc zachovaných, či nově vytvořených pracovních míst ročně, 1,5 miliónů eur ušetřených v celkových nákladech na vytápění nebo snížení produkce CO2 o 156 miliard tun od roku 2006. Formou nízkoúročených půjček podpořila KfW od roku 2001 již 2,1 miliónů energeticky úsporných bytových jednotek.

Jak upozornil moderátor semináře a koordinátor Šance pro budovy Petr Holub, v České republice by šel tento způsob rozdělování finanční podpory v podstatě okopírovat.  Výhodné úvěry či půjčky by domácnosti či firmy získaly z pro tyto účely vytvořeného fondu, jehož kapitál by neustále obnovoval.

Státu se takový přístup jednoznačně vyplatí. Jedno euro investované do německých programů podporujících energeticky úsporné budovy a rekonstrukce tímto způsobem vygeneruje další čtyři až pět pro státní rozpočet na ušetřených sociálních dávkách a vybraných daních.

Podobně bychom na tom mohli být i u nás. Makroekonomické přínosy ekonomicky úsporných budov pro Českou republiku připomněl na semináři člen NERV Miroslav Zámečník. Jak už dříve spočetl pro Šanci pro budovy, v následujících 25 letech by mohly společnosti přinést 223 miliard a to při poměrně konzervativním 3% růstu cen energie. Úsporné budovy tak zajišťují své vlastníky a provozovatele proti cenovým šokům.  Zámečník také zdůraznil vysoký multiplikační efekt stavebního sektoru – tedy fakt, že významně zvyšuje zaměstnanost a příležitosti pro místní firmy.

To potvrdil Tomáš Fendrych ze sdružení CERPAD (Centrum regenerace panelových domů), který uvedl, že podpora bydlení je pro stát „fiskálně neutrální“ a zároveň  přináší práci do zanedbaných regionů s vysokým stupněm nezaměstnanosti. Tím, že pomáhá byty udržovat na přijatelném standardu právě v problémových oblastech, navíc brání vzniku potenciálních novodobých ghett. Fendrych také zmínil, že v roce 2012, kdy už neběží podpůrné programy jako byl Nový panel nebo Zelená úsporám, významně klesly investice do stavebnictví, hnacího motoru ekonomického růstu.

Vzhledem k živé závěrečné diskuzi a s ohledem na vysoký zájem o tento seminář, uspořádá Šance pro budovy další debatní fórum k tomuto tématu.


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt