Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Konference E15: Leeding Minds Forum: Jak vidí ČR budoucnost energetické politiky EU?

Zpravodajský deník E15 pořádá v úterý 15. dubna diskuzní fórum, jehož hlavním tématem budou nové klimaticko-energetické cíle EU . Šance pro budovy je partnerem akce a účastníkem diskuzního panelu.

Jde o druhé ze tří letošních diskuzních setkání s názvem Budoucnost energetiky v ČR. Prostřednictvím nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum se vám i letos představí aktuální témata, o kterých se v odborných kruzích hovoří, a změny, jež se připravují v české i evropské energetice.  druhé setkání má název „Jak vidí ČR budoucnost energetické politiky EU?“. V této chvíli jsou již známy výsledky summitu EU, který nakonec nestanovil nové cíle a rámec politiky EU pro klima a energetiku do roku 2030. Přestože rozhodnutí o konkrétních číslech bylo odloženo na letošní říjen, závěry setkání představitelů členských zemí EU vyvolávají řadu otázek. 

Diskutovat se bude také o tématech: 

•   Jak chce EU zabránit růstu cen energií a poklesu průmyslové výroby? 

•   Co udělá ČR pro zajištění rovných podmínek na energetickém trhu v EU? 

•   Jaké možnosti má EU ve snaze snížit svoji energetickou závislost? 

•   Jakými opatřeními chce EU motivovat investory k výstavbě nových nízkoemisních energetických zdrojů? 

•   Čím chce EU podpořit rozvoj nové, fl exibilní infrastruktury po roce 2020? 

•  Jak se změní evropský systém obchodování s emisemi? 

•   Lze očekávat vznik jednotného schématu podpory OZE v EU? 

Setkání se uskuteční dne 15. dubna 2014 v hotelu Ambassador – Zlatá Husa. Těšit se můžete na vystoupení Tomáše Prouzy, státního tajemníka pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR. Na jeho přednášku naváže Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Pohled na problematiku z pohledu energetické společnosti ČEZ přiblíží člen jejího představenstva Ivo Hlaváč. Následovat bude panelová diskuze, do které se zapojí Jiří Feist, ředitel pro strategii skupiny EP Energy, Jakub Vít, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR, Ondřej Šrámek ze společnosti Knauf Insulation a další. Počet účastníků je omezen. Registrovat se můžete do 11. 4. 2014. 

 Více informací, kompletní program naleznete na http://konference.e15.cz. Pořadatelem konference je deník E15 z vydavatelství Mladá fronta a.s. ve spolupráci s poradenskou společností DDeM, s.r.o. 

 

 


Další články na toto téma

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt