Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

ŠPB pořádala odborný seminář - veřejné zákázky

U příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných  šetrných budov Šance pro budovy pořádala 4. prosince 2015 spolu s Českou radou pro šetrné budovy a právní kanceláří MT Legal odborný seminář.

Tématem semináře byly vybrané otázky z oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek na stavební práce se zaměřením na hodnocenívýstavby a renovace budov podle nákladů životního cyklu v protikladu soutěžení pouze na nejnižší investiční cenu. Téma bylodiskutováno ve vazbě na připravovanou právní úpravu zadávání veřejných zakázek, jež vstoupit v účinnost v dubnu příštíhoroku.Byly otevřeny otázky jako možnosti způsobu zadávání veřejných zakázek na stavební práce způsobem „design and build“, soutěží onávrh nebo možnost hodnotit provozní náklady i při odděleném zadání zakázky na projektové práce. Dotkli jsme se také způsobuformulace obchodních podmínek, hodnocení nabídek či možností změnového řízení. 

Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj je ke stažení ZDE.

Prezentace MT Legal je ke stažení ZDE.


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt