Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Reakce Šance pro budovy na návrh víceletého finančního rámce EU po roce 2020: Česko se musí zasadit o zajištění financování programů podpory energeticky úsporných budov

Evropská komise dnes zveřejnila návrh pro tzv. víceletý finanční rámec pro období 2021 až 2027. Přestože se snižují prostředky pro Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti, z nichž jsou v současném období mimo jiné financované programy podpory úspor energie v budovách v Česku, jedním z investičních cílů pro země EU zůstává „zelenější a bezuhlíková Evropa“. Zároveň je nově navýšené účelové navázání 25 % rozpočtu EU (cca 320 mld. EUR) právě na klimatické cíle. Toho by Česká republika měla využít, aby skrze další možné úspory energie v budovách zároveň mohla plnit klimaticko-energetické cíle pro rok 2030.

„Aliance Šance pro budovy věří, že Česká republika se na národní úrovni zasadí  o zajištění dostatečného financování pro pokračování úspěšných programů na podporu energetických úspor v sektoru budov, “ sdělil Tomáš Trubačík, analytik Šance pro budovy. „Podle našich analýz lze, při odstranění stávajících bariér  a vhodném nastavení, ještě navýšit roční absorpční kapacitu těchto programů,  která v současnosti dosahuje 12 mld. Kč, a zajistit tak plnění nejen cíle povinných úspor, ale i přispět ke snižování emisí a adaptaci budov a měst na změnu klimatu,“ doplnil závěrem.

 


Další články na toto téma

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt