Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu
Projekt na přípravu Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Fondů EHP 2009-2014).

Nová tarifní struktura ztíží plnění českého cíle pro energetickou účinnost

01.02.2016

Nová tarifní struktura, pokud by začala v roce 2017 platit, se může obrátit proti energetickým firmám. Česká republika má svými politikami dosáhnout úspor energie ve výši 48 PJ do roku 2020. Pokud nebude na cestě k jeho dosažení, může povinnost spadnout na energetické firmy. A nápad ERÚ v podstatě demotivuje od úspor energie, což dosažení cíle ze strany státu ztíží. celý článek →

Energetická unie počítá s energetickými úsporami v budovách, Česko má co dohánět

19.11.2015

Evropská komise dnes představila zprávu o stavu energetické unie. Podle ní jsou energetické úspory v budovách důležité, zejména kvůli přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V Česku je potřeba se zaměřit na zlepšení programů podpory a snížení závislosti na Rusku. celý článek →

Začíná platit novela zákona o hospodaření s energií. Zpřesňuje povinnosti pro energetické průkazy při prodeji nemovitostí

30.06.2015

Od 1. července 2015 začíná platit novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Přinese změny například v průkazech energetické náročnosti pro prodávané budovy a pomůže zjednodušit program Nová zelená úsporám. celý článek →

Vláda dnes schválí Státní energetickou koncepci, stále zbytečně preferuje nové jaderné bloky

18.05.2015

Vláda dnes bude projednávat aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK). Po dlouhých projednáváních ji tak pravděpodobně schválí. Sice už odkazuje na renovační strategii budov, ale stále dává větší důraz na dostavbu Temelína před mnohem výhodnějšími renovacemi budov. celý článek →

Česko může do roku 2030 snížit dovoz plynu z Ruska až o 33 procent

06.05.2015

Česká republika může do roku 2030 snížit spotřebu plynu dovezeného z Ruska o 1,8 miliard kubíků, což je až 33 procent, pokud by využila potenciálu úspor energie v budovách. Vyplývá to z právě zveřejněné analýzy, kterou zpracovala aliance Šance pro budovy. celý článek →

Prolamování limitů? Nejsme v 19. století

26.01.2015

Ministr průmyslu Jan Mládek připouští prolomení těžebních limitů, včetně možnosti zbourání části Horního Jiřetína. Aliance Šance pro budovy s jakýmkoliv prolamováním těžebních limitů zásadně nesouhlasí a považuje tuto variantu za zbytečnou. celý článek →

Vláda dnes projedná Státní energetickou koncepci

22.12.2014

V pondělí 22. prosince 2014 vláda projedná strategický dokument Aktualizace státní energetické koncepce (ASEK). I přes pozitivní posun však ani tato verze stále nezohledňuje plné možnosti úspor energie. Stát nevěnuje realizaci úspor energie odpovídající politickou a manažerskou kapacitu. celý článek →

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt