Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

O nás

Šance pro budovy je aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Sdružujeme Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovyAsociaci výrobců minerální izolaceSdružení EPS a Asociaci poskytovatelů energetických služeb.

Nyní reprezentujeme přes 300 firem napříč hodnotovým řetězcem výstavby a renovace budov.

  • projektantů a architektů
  • developerů
  • stavebních firem
  • výrobců a dodavatelů materiálů a technologií
  • finančních institucí
  • konzultačních a certifikačních společností


Naše vize

Šance pro budovy usiluje o dosažení zásadních celospolečenských přínosů, které s sebou energeticky úsporné budovy nesou, především vyšší zaměstnanosti, ekonomického růstu, zdravějšího životního prostředí nebo zajištění lidí před rostoucími platbami za energie. Za tímto účelem prosazujeme změny legislativního a finančního rámce, včetně kvalitní implementace evropské legislativy v České republice. 

Naše mise

Šance pro budovy přináší politickým představitelům a zástupcům státní správy kvalifikovaný vhled do kontextu energeticky šetrného stavitelství, zkušenosti s dopadem legislativy do reálného byznysu a díky našim kontaktům i znalost dobré praxe z celé EU.

Proč jsme vznikli

Reálné ceny energií neustále rostou. Přesto jimi drtivá většina dnešních budov plýtvá. Řešení – tedy kvalitní úsporné budovy – je přitom nadosah. Umíme je stavět, vyplatí se domácnostem a mají i řadu dalších přínosů pro celou společnost. Energeticky úsporné stavitelství prožívá obrovský boom především ve vyspělých zemích. Česko by se k němu mělo co nejdříve připojit. Šance pro budovy pracuje na tom, aby se k tomuto trendu připojilo i Česko.

Ceny energií rostou a budovy jimi plýtvají

Podle údajů z Českého statistického úřadu i Energetického regulačního úřadu v posledních deseti letech ceny energií stoupaly průměrně o 6,2 %, zatímco průměrná inflace dosahovala jen 2,4 %. Reálné ceny energií tedy rostly o 3,7 % ročně. Od roku 2001 do roku 2009 to představuje nominální navýšení ceny energií o více než 60 %, po odečtení inflace o více než 30 %.


V rámci celé ekonomiky spotřebují nejvíce energie právě budovy. V EU na ně připadá 40 % celkové spotřeby energie [Evropská komise]. V Česku pohltí dvě třetiny veškerého tepla (46 % rezidenční sektor a 22 % terciér) a bezmála polovinu veškeré elektrické energie (25 % rezidenční sektor, 24 % terciér) [Mezinárodní energetická agentura 2008].

Ve stávající zástavbě u nás tedy zbytečně mizí množství energie a tedy i peněz českých domácností i podniků. Řešení přitom spočívá v efektivních technologiích, materiálech i stavebním know-how. A to vše již máme k dispozici.

Celospolečenský přínos

Rozvoj energeticky efektivního stavitelství má hned několik přínosů. Řadě malých a středních firem napříč celým Českem otevře cestu k novým zakázkám, čímž pomůže zachovat pracovní místa nebo vytvořit nová. Zpomalí čerpání omezených zásob nerostného bohatství. Sníží naši závislost na politicky nestabilních zemích, emise skleníkových plynů i lokální znečištění. A co je důležité, kvalitní energeticky úsporné budovy zajišťují dostatečný přísun čerstvého vzduchu, což má pozitivní vliv na zdraví uživatelů budovy.  Rovněž přispěje ke zlepšení životní úrovně u nízkopříjmových domácností – právě na ně mají rostoucí ceny energie největší dopad.

Evropský trend

hezkydum1Řada zemí EU si klade v souvislosti s energetickým stavitelstvím ambiciózní cíle. Například Francie chce od roku 2012 stavět všechny budovy na úrovni pasivních domů, od roku 2020 mají být nové domy dokonce pozitivní – to znamená, že vyprodukují více energie, než spotřebují. Velká Británie hodlá od roku 2016 stavět pouze domy s nulovými emisemi. Německo zdvojnásobí tempo renovací bytového fondu v aktuální energetické koncepci. Rakousko a Švýcarsko jsou v kvalitě budov tradičně na špici.

Evropská unie v polovině roku 2010 přijala novou směrnici o energetické náročnosti budov (tzv. EPBD II), jejíž transpozice v členských státech probíhá právě teď. Směrnice například říká, že:

  • Od roku 2020 se budou všechny nové budovy stavět jako „téměř nulové“ (pro veřejné budovy to platí již od roku 2018).
  • Minimální požadavky na energetickou náročnost mají reflektovat nákladové optimum, tzn. že se svým vlastníkům vyplatí ekonomicky.
  • Požadavky na energetickou náročnost se mají nyní více vztahovat i na rekonstrukce.
  • Mělo by dojít k širšímu používání tzv. průkazů energetické náročnosti budov, tedy informačního nástroje o ročních nákladech na energie

Poučení z vývoje

Trend k úsporným a kvalitním budovám nelze v evropském kontextu přehlédnout. České stavebnictví by se k němu mělo připojit. Je však potřeba, aby se na změny začalo připravovat už dnes. V opačném případě hrozí, se za deset let dostane do situace, kdy bude zdejší stavební průmysl zcela nekonkurenceschopný a zastaralý.

 

Co prosazujeme

České stavebnictví čeká velká modernizace. Přední stavební firmy sice mohou plnit ambiciózní cíle evropské legislativy, ale prostředí pro byznys musí být stabilní a dobře predikovatelné.

 

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt