Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

APES pořádá konferenci na téma snížení provozních nákladů energetického hospodářství v budovách veřejné správy

Aliance Šance pro budovy si Vás touto cestou dovoluje upozornit na zajímavou  konferenci, která bude věnována tématům snížení provozních nákladů, renovaci a modernizaci energetického hospodářství v budovách, které jsou ve vlastnictví státní a veřejné správy

Akce s názvem Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy (po kliknutí možnost registrace) proběhne 9. listopadu 2016 v Erbia Congress Centru, City Tower, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4. Organizátorem této akce je Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), jejímž posláním je  přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu.


Témata konference a přednášející: 

 • Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou úspor
  Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Financování úsporných opatření vyplývajících z plnění Evropské směrnice o energetické účinnosti, čl. 5.
  zástupce Státního fondu životního prostředí
 • Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy (princip, přínosy ekonomické a ekologické, rizika, cílové skupiny, vhodné/typické projekty)
  Ivo Slavotínek, předseda APES
 • Proces implementace EPC: krok za krokem (dodávka zařízení a prací vs. energetické služby se zárukou, fáze projektu EPC, výběr dodavatele, specifika státní sféry, krajů a komunální sféry, modelový příklad)
  Vladimíra Henelová, ENVIROS, s.r.o.
 • Energetický management: záruka prokazatelnosti úspor a nedílná součást projektů EPC
  Miroslav Šafařík, Porsenna o.p.s.
 • Komplexní rekonstrukce budov
  Petr Holub, Šance pro budovy
 • Financování projektů EPC
  Richard Čada, Československá obchodní banka a.s.
 • Panelová diskuze: EPC - pro a proti očima veřejné správy, příklady dobré praxe, lze odstranit překážky v širším využití EPC, úskalí zavádění EPC ve státní správě

Přijďte se seznámit s nejnovějšími aktualitami z oblasti EPC a načerpejte inspiraci pro Váš projekt. Pro zástupce státní správy a municipalit jsme připravili zvýhodněné vstupné ve výši 1 900 Kč + DPH


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt