Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

CPD zve na konferenci se zaměřením na smart budovy, města a regiony 2016

Členska asociace Šance pro budovy - Centrum pasivního domu, pořádá 10. - 11. listopadu 2016 v konferenci se zaměřením na SMART BUDOVY, MĚSTA A REGIONY 2016. Sejdou se zde zastupitelé, zástupci ministerstev, správci veřejných budov a stavební inženýři a energetičtí specialisté. Přednášky a diskuzní bloky povedou experti, kteří se nízkoenergetickému stavebnictví a inteligentnímu řízení budov věnují v Čechách, ale i v zahraničí (např. Rakousko, Holandsko).

Proč byste měli přijít?

  • Co znamená požadavek legislativy, která po roce 2020 umožní stavět pouze téměř nulové budovy?
  • Proč a jak úspory energie souvisí s konceptem chytrých měst? Od Ernsta Reinera (město Graz), Friedricha Kapusty (město Vídeň), Davida Koppitze (MMR) a dalších
  • Jak financovat budovy z dotací? Od Jana Kříže (MŽP)
  • Jak navrhovat budovy s ohledem na letní horka? Od Michala Čejky, Jitky Dostalové, Michaela Schulze a dalších
  • Jaká jsou zkušenosti z navrhování nulových domů vč. škol pro veřejnou správu? Od Dietera Herze, Pavla Šmelhause a dalších
  • Nabitý program s příklady dobré praxe - 27 přednášejících, z toho 8 zahraničních
  • Místo pro diskusi s přednášejícími, výměna zkušeností , možnost setkání s předními odborníky
  • Vložné pro zástupce veřejné správy a ředitele škol pouze 250 Kč vč. DPH

Pro zástupce veřejné správy a ředitele škol bude připravena také poradna, kde mohu své konkrétní otázky konzultovat s jednotlivými experty.

Více informací o konferenci včetně programu: www.konference.pasivnidomy.cz


Další články na toto téma

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt