Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v České republice

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu pořádá pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR, Státním fondem životního prostředí ČR, Státním fondem rozvoje bydlení a odborníky na energetickou náročnost Výroční konferenci k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR. 

Konference se koná dne 7. 10. 2016 od 9:30 hodin v Národním domě na Vinohradech, nám. Míru 820/9, Praha 2, Majakovského sál.

Cílem konference je informovat zúčastněné hosty z řad zástupců obcí, krajů, organizačních složek státu, členů sdružení vlastníků jednotek a bytových družstev, projektantů, energetických specialistů, dodavatelů a zástupců bankovního sektoru o možnostech čerpání finančních prostředků z dotačních titulů a státních podpor v programovém období 2014-2020.

Více informací včetně způsobu přihlášení naleznete na adrese:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Vyrocni-konference-EUB

Účast na konferenci je bezplatná. Počet účastníků je omezen, registrujte se proto co nejdříve.


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt