Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Pozvánka na seminář: Opatření pro adaptaci budov na změnu klimatu v podmínkách ČR

Šance pro budovy a Glopolis si Vás dovolují pozvat na pracovní seminář Opatření pro adaptaci budov na změnu klimatu v podmínkách ČR  

Termín: 20. října 2015,  10:00 až 13:00 Místo: Dianin sál, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1  

Cílem expertního setkání je seznámit se s návrhy opatření pro adaptaci  budov na projevy změny klimatu a diskutovat způsoby jejich integrace do běžné stavební praxe. Představen bude návrh řešení pro novostavby i renovace stávajících budov. Mezi otevřenými otázkami budou: Jak v objektech dlouhodobě zajistit příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě, minimalizovat energetickou náročnost systémů vytápění i chlazení, snížit spotřebu pitné vody a efektivně využít dešťovou vodu?  

Svoji účast prosím potvrďte do pondělí 12. října na e-mailovou adresu: tereza.libova@sanceprobudovy.cz            

Program: 

9:50 Registrace účastníků semináře a občerstvení 

10:00 - 10:15 Zahájení: Úvodní slovo, Představení projektu  Mgr. Petr Holub (ŠPB), zástupci MŽP a MPO (bude upřesněno)

10:15 - 10:30 Představení dopadů klimatických změn v podmínkách ČR Mgr. Klára Sutlovičová (Glopolis)

10:30 - 11:00 První část: Návrh opatření adaptujících stavby na změnu klimatu – komplexní přístup pro novostavby a renovace Ing. Michal Čejka (ŠPB)

11:00 - 11:10 Přestávka 

11:10 - 12:00 Druhá část:  Představení dílčích studií - Stínící prvky a jejich využitelnost - Energeticky efektivní chlazení - Šetrné hospodaření s vodou - Příklady dobré praxe Ing. Michal Čejka (ŠPB), Ing. Miloš Lain PhD.(UCEEB), Ing. Karel Plotěný (Asio), Ing. arch. Kateřina Mertenová PhD.

12:00 - 12:30 Diskuze výsledků, interpretace, diskuze 

12:30 - 13:00 Oběd (formou bufetu)

Projekt na přípravu Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Fondů EHP 2009 - 2014). 


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt