Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Šance pro budovy spolupracovala jako národní partner při přípravě malé srovnávací studie podpořené z Mezinárodního visegrádského fondu.

Studie poskytuje stručný přehled stávajících veřejných politik na podporu renovací a výstavby energeticky úsporných budov v jednotlivých zemích V4. Dále identifikuje pro každou zemi její nejlepší praxi a zároveň některé bariéry, na jejichž odstranění je třeba pracovat. To zejména v oblastech politiky certifikace energetické náročnosti budov, inovací a udržitelnosti budov, podpůrných programů a jejich financování po roce 2020 s omezenými finančními prostředky EU, zlepšení podmínek bydlení obyvatel s nízkými příjmy (řešení tzv. energetické chudoby).

Více informací najdete na webu Budov pre budúcnosť.


Další články na toto téma

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt