Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Česko může do roku 2030 snížit dovoz plynu z Ruska až o 33 procent

Česká republika může do roku 2030 snížit spotřebu plynu dovezeného z Ruska o 1,8 miliard kubíků, což je až 33 procent, pokud by využila potenciálu úspor energie v budovách. Vyplývá to z právě zveřejněné analýzy, kterou zpracovala aliance Šance pro budovy.

Analýza vychází ze spotřeby plynu v letech 2012 a 2013, kde je započtena jak přímá spotřeba v domácnostech a budovách terciérního sektoru, tak podíl plynu využitý v teplárnách pro zásobování těchto budov. Pro rezidenční sektor je toto množství zhruba 2,8 miliardy m3, dohromady pro všechny budovy pak 4,6 miliardy kubíků. 

Z již dříve zveřejněné analýzy Průzkum fondu budov a možností úspor energie přitom vychází, že v nejprogresivnějším scénáři realizace úsporných opatření v rezidenčním sektoru lze snížit spotřebu zemního plynu až o 1084 mil. m3 v roce 2030. Při započítání i ostatních budov se lze dostat až na množství 1790 mil. m3.  Pokud by tyto úspory byly realizovány jen na dováženém plynu z Ruska, pak činí vysokých 33 % z celkového množství.

V nejpesimističtějším scénáři, který nepředpokládá žádnou účinnou stimulaci úspor energie ze strany státu, jsou vyčíslené úspory pouze 0,4 miliardy kubíků zemního plynu.

„Z hlediska energetické bezpečnosti je zřejmé, že Česko je díky úsporám energie v budovách schopno výrazně snížit svou závislost na nejistých dodavatelích plynu, zejména na Rusku. Měli bychom však naplno využít potenciál, který úspory skýtají,“ komentuje data ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub. „Bez koordinovaného úsilí všech resortů, které mají budovy na starosti, však mohou být tyto šance zmařeny. Stejně jako evropské fondy v nových operačních programech,“ dodává.

 

 

Zdroje:

- Možnosti snížení dovozní závislosti na zemním plynu v důsledku energeticky úsporných renovací budov, Šance pro budovy 2014

- Strategie renovace budov, Šance pro budovy pro MPO, 2012


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt