Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Energetická unie počítá s energetickými úsporami v budovách, Česko má co dohánět

Evropská komise dnes představila zprávu o stavu energetické unie. Podle ní jsou energetické úspory v budovách důležité, zejména kvůli přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V Česku je potřeba se zaměřit na zlepšení programů podpory a snížení závislosti na Rusku.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič dnes představil první zprávu o stavu energetické unie. Zpráva zmiňuje důležitost úspor energie v budovách. O úsporách mluví v souvislosti s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Podle Šefčoviče je důležité, aby byl trh předvídatelný.

Na předvídatelnost podnikatelského prostředí by se podle ředitele aliance Šance pro budovy měla zaměřit i Česká republika, zejména v oblasti operačních programů. „Náš trh potřebuje zejména dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost prostředí. Ta tu bohužel příliš není. V současnosti podpora úspor energie běží nebo se plánuje minimálně v osmi celostátních programech řízených čtyřmi úřady[1]. Tyto programy navíc často mění podmínky, jsou vyhlašovány v nepředvídatelných výzvách nebo jsou administrativně složité,“ říká ředitel aliance Petr Holub. Šance pro budovy proto volá po zajištění dlouhodobých a stabilních programů, koordinovaných napříč ministerstvy.

Energetická efektivita bývá často dávána také do souvislosti s energetickou bezpečností, což je jeden z hlavních cílů energetické unie. V případě Česka zpráva uvádí, že jsme téměř 100 procentně závislí na dovozu plynu z Ruska. Šance pro budovy přitom již dříve spočítala, že Česká republika může do roku 2030 snížit spotřebu plynu dovezeného z Ruska o 1,8 miliard kubíků, což je až 33 procent, pokud by využila potenciálu úspor energie v budovách.[2]

„Z hlediska energetické bezpečnosti je zřejmé, že Česko je díky úsporám energie v budovách schopno výrazně snížit svou závislost na nejistých dodavatelích plynu, zejména na Rusku. Měli bychom však naplno využít potenciál, který úspory skýtají,“ komentuje situaci Holub. „Bez koordinovaného úsilí všech resortů, které mají budovy na starosti, však mohou být tyto šance zmařeny, stejně jako řada investic kvůli složitosti operačních programů,“ dodává.[1] Podpora energetických úspor je roztříštěna do následujících programů: Operační program Životní prostředí (MŽP), Integrovaný regionální operační program (MMR), Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO), Operační program Praha – pól růstu ČR (MHMP), Nová zelená úsporám (MŽP), program Panel (MMR), program Jessica (MMR), program Efekt (MPO).

 


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt