Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Kampaň Evropské komise na podporu úspor energií – promarněná příležitost komisařky Jourové

Propagovat úspory energie je bezesporu dobře. Kampaň DG JUST je však strategicky špatně zaměřena a není koordinována s českými ministerstvy.


Aliance Šance pro budovy vítá, že se Evropská komise (Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, DG JUST) rozhodla v Česku realizovat informační kampaň, která má pomoci nízkopříjmovým domácnostem se vypořádat s problémem energetické chudoby. Tou je podle Energetického regulačního úřadu ohroženo přibližně 20 % místní populace.1 Zároveň zhruba 60 % z více než 13 miliard dávek, které ročně stát vydá na podporu bydlení, je tvořeno náklady na energie.2


Leitmotivem dnes odstartované kampaně ale bohužel jsou především běžná doporučení na drobné změny chování v domácnosti typu „odsuňte nábytek od topení, nastavte termostat na 21 °C, perte na 30 °C a přejděte na úsporná svítidla“. Ta jsou sice důležitá, často se však vyskytují v letácích ekologických organizací, energetických firem a na stránkách lifestylových časopisů. A při vší snaze jimi lze uspořit maximálně 20 % nákladů na energie, často však pouze krátkodobě.

„Energetická chudoba je v Česku problémem, který souvisí mimo jiné s neudržovaným fondem budov. Větší a dlouhodobé úspory mohou přinést alespoň dílčí energeticky úsporné renovace budov, které je možné podpořit například z dotačního programu Nová zelená úsporám. Rozsah nejnižší potřebné investice již není nijak závratný. Na přípravu projektu je navíc možné získat 50% podporu z programu Úspory energie s rozumem,” vysvětluje Petr Holub, ředitel Šance pro budovy. Doporučení na investice do zmíněných renovací budov, které představuje například zateplení stěn, výměna oken či instalace účinného zdroje tepla však kampaň zmiňuje pouze v druhém sledu. Přitom jimi lze uspořit energii dlouhodobě a trvale, podle rozsahu opatření od 20 až do  80 % spotřeby.

„Chápeme, že pro nejnižší příjmovou skupinu je problematické dosáhnout i na nejnižší požadavky dotačních programů. Aktuálně však Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdá ročně přes 13 miliard korun na příspěvcích a doplatcích na bydlení. Místo toho by přitom stát mohl sociálně slabým zajistit možnost bydlet v energeticky úsporných, a tedy nízkonákladových domech.“  Lze uvažovat o podpoře výstavby najemních bytů, nebo pomoci s financováním úspor energie v rodinném domě nad rámec doposud dostupné podpory s následným odebráním dávek. Že pouhé každoroční krytí provozních nákladů za energie problém energetické chudoby dlouhodobě neřeší, potvrdily i závěry nedávného šetření Nejvyššího kontrolního úřadu. Výdaje na ně rostou, stejně tak ale počet příjemců. Stávající programy podpory pro energeticky úsporné renovace:

Majitelé rodinných domů mohou zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám či kotlíkovou dotaci, obě spadají pod Ministerstvo životního prostředí a jsou administrovany Státním fondem životního prostředí.

V rámci uvedených programů je možné získat příspěvek na energeticky úsporné renovace (např. zateplení, výměnu oken), dále příspěvek na výměnu kotlů a využití obnovitelných zdrojů energie (např. solární kolektory či fotovoltaické panely), a to kombinovaně i přes 50 % celkové investice.

Není třeba se bát rozsahu renovace, program podporuje také dílčí opatření s investicemi v řádu desítek tisíc korun (například zateplení jedné stěny s výměnou oken). Administrativně se program také od svého začátku výrazně zjednodušil. Na přípravu projektů úspor enerige lze navíc získat 50% dotaci z programu Úspory energie s rozumem pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Obyvatelé bytových domů mimo Prahu mohou doporučit vedení družstev či výborům společenství vlastníků zažádat o dotaci na energeticky úsporné renovace z  Integrovaného regionálního operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj a spravovaného Centrem pro regionální rozvoj. Lze zde získat až 40 % dotaci z celkové investice.


Použité zdroje:
1  článek ERÚ http://bit.ly/2HRVwWL
2 Události ČT, 22. 2. 2016, bývalá ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová upozornila      na fakt, že „60 % dávek na bydlení je tvořeno náklady na energie. To znamená, že my jako stát    prostřednictvím dávek financujeme energetické společnosti.“


Další články na toto téma

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt