Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Komentář ŠPB k OP PIK

Ministr průmyslu Jan Mládek dnes vyhlásil první výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Z celé první vlny má nejvyšší alokaci výzva Úspory energie v hodnotě 5 miliard korun.

Komentář Petra Holuba, ředitele aliance Šance pro budovy:

 „OPPIK je důležitým nástrojem pro naplnění českého cíle pro energetickou efektivitu do roku 2020. V programu mohou žádat podnikatelské subjekty jak na úspory energie v průmyslových provozech, tak v administrativních budovách nebo obchodních centrech. Renovace budov přináší dlouhodobou úsporu energie a další přínosy jako je kvalitnější vnitřní prostředí, a s tím spojenou vyšší produktivitu zaměstnanců.”

Holub poukazuje také na některé praktické podmínky programu: „Žadatelé však musí předpokládat, že pro dosažení dostatečného bodového hodnocení při renovaci budov budou muset ponížit své uznatelné náklady a získat tedy nižší podporu, než je avizovaných 30-50%. To je ale v pořádku, projekty jsou pro žadatele ekonomicky výhodné a celkové investice a úspory energie vyvolané omezenými veřejnými prostředky, tedy tzv. finanční páka, musí být co nejvyšší.“


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt