Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Poslanci podpořili úsporné budovy

Poslanecká sněmovna dnes potřebnou absolutní většinou 105 hlasů schválila vetovanou novelu zákona o hospodaření energií. Už od 1. 1. 2013 bude tak přibývat energeticky úsporných budov a zákazníci získají důležitý údaj o očekávané energetické náročnosti nemovitosti, kterou si budou chtít koupit nebo nově pronajmout.

Novela zákona o hospodaření energií nastavuje v postupných krocích jasný rámec pro zvyšování energetických standardů pro budovy i rekonstrukce a rozšíří využití průkazů energetické náročnosti do oblasti obchodování s nemovitostmi. Podrobný přehled povinností vyplývajících ze schválené novely zákona obsahuje tabulka.

S požadavky na postupné zvyšování energetické náročnosti nových i rekonstruovaných budov, které požaduje novela a které jsou v souladu s evropskou směrnicí, jsou malé, střední i velké inovativní stavební firmy srozuměny a berou je jako příležitost ke zkvalitňování stavební produkce.

Petr Holub, koordinátor iniciativy Šance pro budovy, která sdružuje na 180 stavebních firem z oblasti energeticky šetrného stavebnictví, novelu zákona vítá: „ Stavební sektor zaměstnává zhruba 260 tisíc lidí a má nejlepší prorůstový potenciál pro českou ekonomiku. Sněmovna ho přehlasováním prezidentského veta zachránila před nejistotou. Je dobře, že si poslanci uvědomili, že pouze jasně nastavený legislativní rámec vytvoří stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí. Pro investice ve stavebnictví je to nutností.“

S požadavky na postupné zvyšování energetické náročnosti nových i rekonstruovaných budov, které požaduje novela a které jsou v souladu s evropskou směrnicí, jsou malé, střední i velké inovativní stavební firmy srozuměny a berou je jako příležitost ke zkvalitňování stavební produkce.

Petr Holub, koordinátor iniciativy Šance pro budovy, která sdružuje na 180 stavebních firem z oblasti energeticky šetrného stavebnictví, novelu zákona vítá: „ Stavební sektor zaměstnává zhruba 260 tisíc lidí a má nejlepší prorůstový potenciál pro českou ekonomiku. Sněmovna ho přehlasováním prezidentského veta zachránila před nejistotou. Je dobře, že si poslanci uvědomili, že pouze jasně nastavený legislativní rámec vytvoří stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí. Pro investice ve stavebnictví je to nutností.“

Od začátku roku 2013 začnou platit požadavky na energetickou náročnost novostaveb na tzv. nákladově-optimální úrovni. Ta zajistí po ekonomickou dobu životnosti budovy nejpříznivější poměr investičních nákladů a uspořených prostředků na energie.  Ke konci desetiletí pak postupně začne pro různé typy a velikosti budov nabíhat požadavek na nulovou spotřebu energie.
Stavebnictví se také přidává na stranu automobilového průmyslu nebo výrobců elektrospotřebičů, tedy odvětví, kde zákazník získá ověřenou informaci o skutečných energetických vlastnostech nabízených produktů.  Jednoznačnou a ověřenou informaci poskytne realitnímu trhu rozšíření využití průkazů energetické náročnosti. Z jednoduchého značení na škále A až G si zájemci o koupi či nový pronájem nemovitosti budou moci už z inzerce srovnat, kolik peněz v budoucnu zaplatí za energie.

Nyní se připravuje definitivní podoba průkazu energetické náročnosti.  Ten by měl být jednoduchý, přehledný a nepůsobit zbytečnou administrativní zátěž pro vlastníky nemovitostí ani pro stát. Jeho přesné parametry musí nastavit Ministerstvo průmyslu a obchodu v následné vyhlášce.

Průkazy budou zpracovávat energetičtí specialisté, kteří získávají oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu. Kontrolou kvality zpracování bude pověřena Státní energetická inspekce. Petr Holub doplňuje: “Ministerstvo průmyslu si musí pohlídat, že Státní energetická inspekce bude mít dostatečnou kapacitu a propracovanou metodiku hodnocení průkazů. Byla by škoda, kdyby potřebnou věc zbrzdila nekvalitní práce státní správy.”


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt