Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Stát ví, kolik má uspořit energie, ale neví jestli se mu to povede a co pro to má udělat

Národní akční plán energetické účinnosti do roku 2020 (NAPEE) má trhliny. Stát neví, jestli je na cestě k dosažení vytyčeného cíle 51 PJ v roce 2020. Problémy jsou i v nastavení některých operačních programů. NAPEE jde ve středu na vládu.

 „Aliance Šance pro budovy vnímá pozitivně aktivity MPO v oblasti koordinace snah o zvyšování energetické účinnosti českého hospodářství. Nicméně v předložené aktualizaci NAPEE chybí zásadní údaje, které by měla vláda dostat k projednání,“ říká k tomu ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Jednou z hlavních připomínek, které aliance k dokumentu má je, že zcela chybí zhodnocení a z něho plynoucí doporučení k jednotlivým opatřením i tzv. alternativnímu schématu jako celku. „Aby materiál splnil svůj účel a vládu informoval o možnostech plnění národního cíle podle EED1, musí obsahovat vyčíslení dosavadních dopadů konkrétních opatření, jejich zhodnocení a doporučení pro zlepšení. Materiál je v současné podobě hodně plytký,“ pokračuje Holub.

Velký potenciál podle Holuba leží v renovacích budov, kterými lze dosáhnout splnění až 80 procent celkového cíle. „V současnosti podpora úspor energie v budovách běží nebo se plánuje minimálně v osmi celostátních i evropských programech řízených čtyřmi úřady.2 Některé běží dobře, jako například Nová zelená úsporám, nebo OPŽP. Některé programy, například IROP, ale mají pro žadatele velmi složitou administrativu. Jiné, například OP PIK, mají špatně nastavena hodnotící kritéria,“ vyjmenovává Petr Holub konkrétní problémy, které je potřeba akutně řešit.

Vedle toho se v systému MS2014+ pro administrativu evropských fondů centrálně nevykazují úspory energie. Chybí také podpora projektům energetických služeb se zárukou. „Toto jsou příklady úkolů, které by měla vláda projednat. Existující koordinační výbor na MPO je základem, ale jednotlivé resorty jej moc vážně neberou. To by projednání na vládě mělo změnit,“ doplňuje Holub hlavní důvod, proč má vláda o materiálu podrobně debatovat.

Pokud vláda nakonec cíl pro energetickou účinnost nebude plnit, přejde tato povinnost na energetické společnosti. Pokud se nepodaří úspor dosáhnout ani tak, hrozí Česku sankce ze strany Evropské komise. Vláda NAPEE projedná tuto středu. Další jednání koordinačního výboru pro energetickou účinnost na MPO, jehož jednání se Šance pro budovy účastní, je v polovině dubna.

1 Energy Efficiency Directive – směrnice o energetické účinnosti

2 Konkrétné přehled programů podpory pro renovace domů a bytů lze najít na stráce www.renovujdum.cz


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt