Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Studie: Adaptace na změnu klimatu

Šance pro budovy zpracovává spolu s partnery studie týkající se změn klimatu. První studie modeluje pravděpodobný dopad změn klimatu na Česko, druhá analyzuje připravenost českého stavebnictví na tyto změny.

Česká republika bude podle v současnosti známých informací patřit k méně postiženým oblastem. I přesto klimatická změna přivodí řadu problémů, které se budou bezprostředně dotýkat i sektoru stavebnictví a lidských sídel. Klimatická změna bude mít dopad na funkci ekosystémů - změna teplot a srážkového  režimu - vypařování, vlhkost vzduchu a půdy, míra vegetačního růstu, zásoby vody, kvalita ovzduší. Klimatickou změnu v Evropě lze zjednodušeně popsat tak, že jih Evropy bude čím dál sušší (aridizace, desertifikace), zatímco sever Evropy bude vlhčí.

Jak tyto změny dopadnou na stavebnictví

V urbanizované krajině budou mít změny klimatu vliv na sídelní budovy, stavební konstrukce a stavebnictví jako takové. Lze očekávat větší rozsah teplotních výkyvů (minima a maxima), kterým budou stavební materiály a budovy vystaveny. Intenzivnější srážkové jevy a silné větry mají vliv na narušení konstrukcí budov, snižují jejich hodnotu a zkracují životnost, což i přináší vyšší náklady na opravy.  Změna klimatu také může v důsledku degradace ekosystémů a ztráty biologické rozmanitosti výrazně ovlivnit řadu ekosystémových služeb, včetně produkce stavebních materiálů. Nejvíce ohroženými a poškozenými budou chudší vrstvy obyvatelstva, které většinou žijí v méně kvalitních obydlích s méně kvalitní infrastrukturou. Významně ohrožena bude i ta část obyvatel, která obývá dosud renovované objekty, či objekty renovované nedostatečným způsobem.

Celé dokumenty je možno stáhnout ZDE: 

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro roky 2015 - 2060

Stavebně technická analýza připravenosti budov

Rešerše klimatických modelů a studií dopadů změn klimatu


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt