Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Vláda stále nezamítla financování rekonstrukce svých budov z Nové zelené úsporám

Vláda plní směrnici[1] nařizující povinnost rekonstruovat své budovy po svém. Dnes projednávaná zpráva o plnění jejího závazku nadále zmiňuje, že renovace budov se budou zčásti hradit z úspěšného programu Nová zelená úsporám, který byl dosud určen pro rodinné a bytové domy, místo aby renovace hradila z běžných rozpočtů resortů, nebo umožnila renovace metodou EPC (úspory se zárukou).

Článek 5 směrnice „Příkladná úloha budov veřejných subjektů“ vychází z premisy, že veřejný sektor má jít ve zvyšování energetické účinnosti příkladem. Proto zavádí povinnost pro ústřední instituce od 1. ledna 2014 každoročně renovovat budovy (3 % podlahové plochy vytápěných nebo chlazených budov) v jejich vlastnictví a užívání.

Vláda ale chce, aby celkem 0,9 miliardy korun na tyto renovace šlo z programu Nová zelená úsporám. Navíc při zahrnutí budov Vězeňské služby by mohlo jít o daleko vyšší částku. Dříve zvažovaná podpora 85 % je příliš štědrá. „Takováto výše podpory pro stát by byla absurdní, vždyť pro rodinné domy se pohybuje pouze mezi 25 až 40 procenty uznatelných nákladů,“ komentuje návrh ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

„Renovace 3 % plochy znamená, že se na jednu budovu dostane jednou za zhruba 35 let a budovy tedy nechátrají. Stát by měl své budovy renovovat i bez evropské směrnice. Pokud však vláda nechce zainvestovat příkladné renovace svých objektů, tak by měla umožnit financování metodou EPC, tedy úspor energie se zárukou. Ta navíc zajistí i kvalitu provedených opatření a skutečné dosažení úspor ve vládních budovách, tedy ušetří finance ve státním rozpočtu. Vítáme, že dnes projednávaný materiál už obsahuje možnost pilotních projektů tohoto způsobu financování úspor, dosud se zejména Ministerstvo financí EPC projektům bránilo,“ dodává Holub.[1] Povinnost předkládat zprávu o plnění „Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020“ za rok 2015 vyplývá z usnesení vlády č. 1035 ze dne 14. prosince 2015. Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen „směrnice“) je jedním z nástrojů k naplnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti v období po roce 2020. Pro Českou republiku byl na základě vyhodnocení souboru budov ústředních institucí stanoven již v předchozích materiálech závazek 25 457 MWh úspor kumulativně za období 2014 – 2020, tzn. 909 MWh ročně. V případě nesplnění závazku hrozí Česku od EU sankce.


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt