Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Základem Energetické unie mají být úspory energie

Evropská komise dnes debatuje o podobě tzv. Energetické unie. Zástupci celoevropské iniciativy Renovate Europe Campaign (REC) vyzývají komisaře, aby budoucí podobu Energetické unie postavili na snižování spotřeby energie. Šance pro budovy se k výzvě připojuje. Energeticky úsporné stavebnictví totiž vytvoří zhruba 35 tisíc pracovních míst a přinese jedno procento k růstu českého HDP ročně.

„Energetická účinnost je naším jediným a největším domácím zdrojem energie, jak uvedla Mezinárodní energetická agentura a také odvětví s nejvíce nevyužitým potenciálem. Tento čistý, levný zdroj energie může být dostupnými technologiemi během krátké doby využit kdekoliv po celé Europě,“ píše iniciativa REC v dopise adresovaném předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi.

Výzvu podporuje i aliance Šance pro budovy sdružující více než 300 firem z oboru energeticky úsporného stavebnictví. „Energeticky úsporné stavebnictví dle našich propočtů vytvoří zhruba 35 tisíc pracovních míst a přinese jedno procento k růstu českého HDP ročně. Po roce 2020 pak tato opatření uspoří odběratelům, tedy domácnostem, firmám a institucím, minimálně 25 miliard ročně a pomohou také větší nezávislosti Česka na nejistých zahraničních dodávkách energie,“ uvedl ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Právě společný postup Evropy v jednání s největším dodavatelem plynu – Ruskem, je jedním z hlavních cílů plánované Energetické unie. Pojem „Energetické unie“, která je podporovaná jak vládami, tak odborníky kromě toho zahrnuje také otázky bezpečnosti a spolupráce mezi členskými státy uvnitř EU, má přinést lepší konkurenceschopnost, samostatnost a nová pracovní místa v oblasti energetiky.

Dnes (4.2.2015) by Komise měla diskutovat, jaká bude podoba jejich následného návrhu, který předloží Radě a Parlamentu. V pátek 6.2.2015 bude Energetická unie hlavním tématem konference v Rize, kterou za tímto účelem pořádá Lotyšské předsednictví EU. (http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/02/06_energy_union_en.htm). Návrh pak Komise hodlá zveřejnit 25.2.2015.


Renovation Europe Campaign (REC) je politická komunikační kampaň, která byla založena v roce 2011. Sdružuje firmy a sdružení, které jsou přesvědčeny o velkých výhodách energeticky úsporných renovací pro ekonomiku a společnost. Jejím cílem je snížit energetickou náročnost budov populace EU o 80% do roku 2050 ve srovnání s rokem 2005, zvýšit rychlost renovací v EU ze současné úrovně kolem 1% na 3% do roku 2020. V současné době (leden 2015) má 36 partnerských společností a sdružení a celkem 14 národních partnerů z 11 členských států. Národním partnerem je i asociace Šance pro budovy.Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt