Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Výsledky šetření Energo 2015 a energetická náročnost a IEA se zaměřila na energetickou účinnost a její indikátory

24.03.2017

Výsledky šetření Energo 2015 a energetická náročnost a IEA se zaměřila na energetickou účinnost a její indikátory celý článek →

Závěrečné výstupy projektu na přípravu strategie adaptace budov

20.12.2016

Výstupy projektu, které Šance pro budovy prezentovala na závěrečné konferenci projektu minulý týden si můžeže stáhnout zde po rozkliknutí. celý článek →

Šance pro budovy představuje aktualizované verze průzkumu fondu budov v ČR

14.12.2016

edná se celkem o dvě studie, první analyzuje potenciál úspor v budovách ČR se zaměřením na budovy mimo rezidenční sektor. Druhá analyzuje potenciál úspor v budovách ČR se zaměřením na tzv. obvykle obydlené rodinné, bytové a ostatní budovy. celý článek →

Srovnání jednotlivých scénářů vývoje spotřeby energie v Evropské unii dle roku jejich publikace v IEA World Energy Outlook – shrnutí.

03.02.2016

Ve svých každoročních publikacích Světového energetického výhledu (WEO) Mezinárodní energetická agentura (IEA) pro Evropskou unii pravidelně ponižovala výhledy1 budoucí spotřeby primárních energetických zdrojů (Total Primary Energy Demand) a konečné spotřeby energie (Total Final Consumption), stejně jako měnila trendy jejich vývoje. celý článek →

Renovační strategie budov v ČR

21.10.2014

O smysluplnosti energeticky úsporných renovací dnes pochybuje málokdo. Díky vysokému multiplikačnímu efektu jsou příležitostí pro českou ekonomiku i energetiku. Aliance Šance pro budovy na základě statistických dat provedla celkovou analýzu možnosti úspor energie všech budov v Česku včetně nákladů na tyto renovace. Nejvíce se Česku vyplatí provádět důkladné renovace. Je pro ně ovšem nutná podpora státu. celý článek →

Úspory energie: investice, která se vyplatí

16.04.2014

Úspory energie a zvyšování energetické účinnosti hrají v aktuální debatě o energetické politice Evropské unie stále větší roli. Nyní je v plném proudu implementace směrnice o energetické účinnosti, která stanovuje snížit spotřebu energie do roku 2020 o 20 %. Požadovaných úspor lze dosáhnout jen v oblasti úspor energie v budovách. Stavebnictví vnímá tuto oblast jako jeden ze způsobů, jak se dostat z vleklé krize, dlouhodobé cíle v oblasti energetické účinnosti proto vítá. Zaručují odvětví stabilitu na trhu a jistotu, že se přístup nebude měnit podle preferencí různých politických reprezentací. Jak vysvětluje Šance pro budovy, investice do úspor a efektivity jsou navíc ekonomicky výhodné a vyplatit se mohou především běžným občanům. celý článek →

Česko na cestě k úspornějším budovám

13.12.2012

České stavebnictví čeká v roce 2013 několik důležitých změn vyplývajících z přijaté novely zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.). Nová právní úprava, v souladu s druhou evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov, legislativně ukotvuje již existující trend, kterým je zvyšování energetických standardů budov. Rozšiřuje také využití průkazů energetické náročnosti i do oblasti realitního trhu. celý článek →

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt