Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Výsledky šetření Energo 2015 a energetická náročnost a IEA se zaměřila na energetickou účinnost a její indikátory

24.03.2017

Výsledky šetření Energo 2015 a energetická náročnost a IEA se zaměřila na energetickou účinnost a její indikátory celý článek →

Závěrečné výstupy projektu na přípravu strategie adaptace budov

20.12.2016

Výstupy projektu, které Šance pro budovy prezentovala na závěrečné konferenci projektu minulý týden si můžeže stáhnout zde po rozkliknutí. celý článek →

Šance pro budovy představuje aktualizované verze průzkumu fondu budov v ČR

14.12.2016

edná se celkem o dvě studie, první analyzuje potenciál úspor v budovách ČR se zaměřením na budovy mimo rezidenční sektor. Druhá analyzuje potenciál úspor v budovách ČR se zaměřením na tzv. obvykle obydlené rodinné, bytové a ostatní budovy. celý článek →

Srovnání jednotlivých scénářů vývoje spotřeby energie v Evropské unii dle roku jejich publikace v IEA World Energy Outlook – shrnutí.

03.02.2016

Ve svých každoročních publikacích Světového energetického výhledu (WEO) Mezinárodní energetická agentura (IEA) pro Evropskou unii pravidelně ponižovala výhledy1 budoucí spotřeby primárních energetických zdrojů (Total Primary Energy Demand) a konečné spotřeby energie (Total Final Consumption), stejně jako měnila trendy jejich vývoje. celý článek →

Renovační strategie budov v ČR

21.10.2014

O smysluplnosti energeticky úsporných renovací dnes pochybuje málokdo. Díky vysokému multiplikačnímu efektu jsou příležitostí pro českou ekonomiku i energetiku. Aliance Šance pro budovy na základě statistických dat provedla celkovou analýzu možnosti úspor energie všech budov v Česku včetně nákladů na tyto renovace. Nejvíce se Česku vyplatí provádět důkladné renovace. Je pro ně ovšem nutná podpora státu. celý článek →

Studie srovnání dopadů národních programů zvyšování energetické efektivity budov s jinými alternativami

18.07.2012

Česká republika v současnosti hledá nástroje na povzbuzení ekonomické výkonnosti státu, kterými by doplnila dosavadní restriktivní politiku rozpočtových úspor napříč všemi resorty a agendami. Zde prezentovaná analýza se zaměřuje na výdajovou oblast státu, kterou lze rozdělit na vládní spotřebu a vládních investice. celý článek →

Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice

11.01.2012

Iniciativa Šance pro budovy požádala předního českého ekonoma Miroslava Zámečníka, člena Národní ekonomické rady vlády NERV, aby s kolegou Tomášem Lhotákem spočítali dopady postupného zavádění požadavků na energetickou náročnost budov podle doporučení ŠPB. celý článek →

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt