Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Doporučení Šance pro budovy k požadavkům na rezidenční sektor

Iniciativa Šance pro budovy předkládá po důkladné odborné diskusi doporučení pro dlouhodobé budoucí nastavení požadavků na energetickou náročnost rezidenčních budov v České republice. Dokument zahrnuje návrh definice domu s téměř nulovou spotřebou jako cílového stavu v roce 2020 (resp. 2018 pro veřejný sektor) a postupné mezikroky, které k tomuto cíli směřují.

Tento dokument by měl sloužit jako podklad k další odborné diskusi a k případnému upřesnění jednotlivých požadavků. Tato doporučení se týkají zatím pouze rezidenčního sektoru. Doporučení pro budovy veřejného sektoru a administrativní budovy podnikatelského sektoru by měla mít obdobný charakter, nicméně konkrétní definice, požadavky a termíny musí být teprve řádně vydiskutovány.

Graf níže zachycuje přehledně postupný náběh požadavků v letech 2013 na úrovni nízkoenergetického standardu, v roce 2015 na úrovni pasivního standardu a v roce 2020 na úrovni téměř nulového standardu.

Celý dokument je ke stažení zde (218 kB).

 


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt