Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice

Iniciativa Šance pro budovy požádala předního českého ekonoma Miroslava Zámečníka, člena Národní ekonomické rady vlády NERV, aby s kolegou Tomášem Lhotákem spočítali dopady postupného zavádění požadavků na energetickou náročnost budov podle doporučení ŠPB. Studii pro větší objektivitu oponoval další významný český ekonom Lubomír Lízal (člen bankovní rady ČNB).

Studie Miroslava Zámečníka je koncipována velmi realisticky. Vychází z rozpočtového omezení domácností při konzervativně zvolených parametrech: sledované období 25 let, průměrný růst HDP 2,5%, postupný nárůst zadlužení domácností na úroveň Německa (nevytváření hypoteční bubliny), a další.

Studie nádledně indentifikuje čtyři hlavní faktory, které nejvíce ovlivňují čistou současnou hodnotu a provádí jejich citlivostní analýzu. Při konzervativně zvolených parametrech (viz níže) vychází čistá současná hodnota investic ve výši 223,8 miliard Kč

  • reálný růst ceny energií (předpoklad 3% na základě posledních 10 let)
  • diskontní sazba (předpoklad 5%)
  • rozdělení investic mezi rekonstrukce a novostavby (předpoklad 70:30 – obrácení stávajícího stavu směrem k více rekonstrukcím)
  • průměrná doba životnosti investice (předpoklad 25 let)

Manažerské shrnutí studie zde (208 kB).

Celá studie M. Zámečníka ke stažení zde (336 kB).

Velmi zajímavým zjištěním je exponenciální závislost ČSH na růstu reálné ceny energií. M. Zámečník píše: „Přechod na náročnější energetické standardy je tak především kalkulovanou sázkou na růst cen energií ve sledovaném období. Pozitivní NPV je za 5% diskontu již od ročního růstu ceny energie 0,95%, což je velmi konzervativní předpoklad.“

Velikost společenské ztráty v případě, že bychom přešli na vyšší standardy a cena energie přitom přestala růst anebo dokonce snad začala klesat je několikanásobně menší, než velikost ztráty v případě, že bychom na vyšší standardy nepřešli a cena energie by začala stoupat rychleji (např. v důsledku nějakého energetického šoku).

 


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt