Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Studie srovnání dopadů národních programů zvyšování energetické efektivity budov s jinými alternativami

Česká republika v současnosti hledá nástroje na povzbuzení ekonomické výkonnosti státu, kterými by doplnila dosavadní restriktivní politiku rozpočtových úspor napříč všemi resorty a agendami o prorůstová opatření. Zde prezentovaná analýza se v rámci možných opatření státu zaměřuje na výdajovou oblast státu, kterou lze rozdělit na vládní spotřebu a vládních investice.

Pokud má stát na zřeteli nasazení prorůstových opatření, měl by s IVES (investice do zvýšení energetického standardu budov) jednoznačně počítat a k jejich podpoře využít všech dostupných finančních zdrojů – rozpočtové prostředky, výnosy z aukcí povolenek, zdrojů v EU fondech v dalších programovacím období počínaje rokem 2014; zároveň by měl v rámci IVES preferovat podporu investic do bytových domů a rodinných domů z důvodu absence finanční páky u veřejných budov, respektive vlivu finanční páky na zadlužování veřejného sektoru. V případě veřejných budov však roli finanční páky může sehrát možnost kofinancování ze strany evropských fondů. V tomto případě by nedošlo ke zvýšení zadluženosti veřejného sektoru. Dodatečná poptávka po stavebních pracích vyvolaná vhodně kalibrovaným subvenčním programem tak má předpoklady mít několikanásobně příznivější ekonomické dopady než zapojení výnosů z povolenek přímo do státního rozpočtu (s nižším efektem na agregovanou poptávku).

Celou studii si můžete stáhnout zde

Manažerské shrnutí si můžete stáhnout zde

Manažerské shrnutí v angličtině si můžete stáhnout zde

Komentář Luďka Niedermeyera ke studii si můžete stáhnout zde

 Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt