Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Výsledky šetření Energo 2015 a energetická náročnost a IEA se zaměřila na energetickou účinnost a její indikátory

Výsledky šetření Energo 2015 a energetická náročnost

V únoru vydal Český statistický úřad publikaci s výsledky šetření Energo 2015. Obdobné šetření zaměřené na spotřebu energií a paliv českými domácnostmi proběhlo naposledy v roce 2004 a předtím v roce 1997. Díky tomu lze sledovat trendy v oblasti spotřeby, ale i chování domácností v oblasti, která není příliš dobře zmapována, a na kterou je i díky směrnicím o energetické účinnosti, energetické náročnosti budov a energetických štítcích upřena značná pozornost v oblasti energetické a klimatické politiky. Co tedy šetření přineslo? Obecně v ČR klesla energetická náročnost bydlení (konečná spotřeba/byt) mezi 1997 a 2015 o cca 30 %. ČSÚ označil za hlavní příčinu energetické standardy nové výstavby a renovaci stávajícího bytového fondu. Ostatní vlivy by totiž indikovaly spíše nárůst spotřeby díky rostoucí populaci, počtu bytů, jejich průměrné velikosti i nárůstu počtu „single“ domácností (snižuje se počet lidí na domácnost). Dle ČSÚ není nijak renovováno jen cca 18,8 % bytů (není zatepleno vůbec). 75,4 % bytů má instalováno tepelně-izolační okna, 47 % má zatepleno obvodovou stěnu, 33,6 % má zatepleno střechu. Blíže naše krátká analýza zde.

IEA se zaměřila na energetickou účinnost a její indikátory

Po sérii publikací z roku 2014, které se věnovaly oblasti statistiky v oblasti energetické účinnosti a jejím politickým implikacím, vydala letos Mezinárodní energetická agentura (IEA) publikaci to nejlepší ze statistik energetické účinnosti.“ Vedle úvodních metodologických poznámek a vysvětlujících definic pak přináší graficky zpracované statistiky v oblasti snižování energetické náročnosti pro jednotlivé členské státy a jejich sektory hospodářství. ČR patří dlouhodobě mezi státy s nejvyšší energetickou náročností předně díky struktuře ekonomiky i samotného průmyslu. Na druhou stranu se ČR daří energetickou náročnost snižovat a to skoro o čtvrtinu za posledních 10 let. Dle IEA ČR výrazně snížila energetickou náročnost zejména průmyslu. Ve sledovaném období jsou pro tento vývoj klíčovým faktorem nejen energetické úspory a odklon k méně energeticky náročným odvětvím, ale předně výrazný nárůst přidané hodnoty průmyslové produkce. Bližší rozbor zjištění pro ČR nabízíme zde.


Další články na toto téma

Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt